השתלמויות רופאים

המכללה ללימודי אסתטיקה לרופאים

מרכז ההדרכות מציע מגוון רחב של תכניות הכשרה הנותנות מענה לרופאים מתחילים ומתקדמים. תכניות אלו חושפות את הרופאים למרקע עשיר של חומרים וטכנולוגיות מהמובילים בשוק ומספקות להם ידע תאורטי ומעשי נרחב המאפשר להם להשתלב בהצלחה בתחום האסתטיקה. אבחון קליני הנשען על ידע רפואי מקצועי הינו יתרון משמעותי העומד תמיד במבחן התוצאה.

בשנים האחרונות חלה תאוצה משמעותית בביקוש למגוון טיפולים בתחום האסתטיקה הלא פולשנית. תאוצה זו מתבטאת במספר מאפיינים: מצד אחד, גידול ניכר במגוון החומרים והטכנולוגיות המרכיבים שוק זה ומאידך עליה בולטת במספר הרופאים מתחומי הרפואה השונים העוברים לעסוק בענף זה באופן מוחלט או משלבים אותו בתחום התמחותם הקודם.

כדי לענות על צרכי ההכשרה הבסיסית ולאחר מכן המתקדמת הנדרשת מכל רופא העוסק בתחום, הקמתי לפני מספר שנים מרכז הדרכות אשר מאז הקמתו ועד הלום, העביר קורסים בתדירות חודשית באופן רציף. בקורסים אלו למדו והוכשרו במשך השנים מאות רופאים, אשר שביעות רצונם באה לידי ביטוי ע"י הפניית רופאים אחרים לקורסים שלנו והמשך הלימודים שלהם בקורס למתקדמים.

  • הקורסים מועברים בקבוצות קטנות תוך כדי מתן תשומת לב אישית לכל רופא

  • הקורסים מועברים על ידי רופאים מומחים מהמובילים בתחום

  • לאחר סיום הקורס יינתן לתלמידים ליווי מקצועי ע"פ הצורך

  • תינתן תעודה המוכרת לצורכי ביטוח מקצועי